Ảnh ngẫu nhiên

IMG_2656.jpg IMG_2650.jpg MVI_2003.flv MVI_2002.flv Picture13.jpg Picture12.jpg IMG_1746.jpg Anh_truong_THCS_Giao_Tien_2011_2012.jpg

THCS Giao Tiến_50 năm xây dựng và trưởng thành

Các bạn nhấn để xem nội dung...

CƠ CẤU TỔ CHỨC  (10 bài)

Danh sách học sinh năm học 2013 - 2014

Mời các thầy cô nhấn để tải danh sách lớp về...

Thời khóa biểu tuần 9 năm học 2012 - 2013

Mời các thầy cô nhấn y để xem...

VĂN BẢN  (12 bài)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN CUỐI NĂM HỌC 2010 -2011_KHÓI 9

TT Họ và tên Lớp Danh hiệu 1 Hoàng Thị Phương Thúy 9A Học sinh giỏi 2 Cao Bích Ngọc 9A Học sinh giỏi 3 Lê Thế Anh 9A Học sinh giỏi 4 Nguyễn Thị Hà 9A Học sinh giỏi 5 Cao Thị Phương Hoa 9A Học sinh giỏi 6 Mai Thị Trà My 9A Học sinh giỏi 7 Vũ Mai Ngân 9A Học sinh giỏi 8 Mai Thị Quỳnh 9A Học sinh giỏi 9 Mai Thị Tâm 9A Học sinh giỏi 10 Lê Văn Thịnh 9A Học...

BÀI GIẢNG  (13 bài)

TƯ LIỆU  (8 bài)

GIÁO ÁN  (23 bài)

ĐỀ THI  (7 bài)